Aflysning af tid

Presset for at få tider i klinikken er meget stort. Vi modtager derfor meget gerne afbud, hvis du er forhindret i at møde op til en aftalt tid. Derved har andre mulighed for at få gavn af den ledige tid. Afbud skal meddeles senest dagen før kl. 10.

Ved udeblivelse uden rimelig grund og afbud fremsendes gebyrkrav på kr. 250,- (jf. overenskomsten mellem Lægeforeningen og Regionerne af 1/4-2011).

Ved udeblivelse fra operation uden afbud er gebyret kr. 500,-.

Afbud kan ringes til: Telefonnr. 3222 0550 (der kan lægges besked på telefonsvarer, venligst oplyst cpr.nr. og navn).

Ved afbud pr. mail da vær opmærksom på at afbud først er registreret ved modtagelse af skriftligt svar fra klinikken.